Werkgroep LogOS Dronten heeft een uitgebalanceerd plan voor logopedie op school ontwikkeld. De logopedie wordt dichter bij het kind en de school gebracht, de afstemming tussen logopedie en het onderwijs zal verbeterd worden en de logopedie zal een plek krijgen binnen het passend onderwijs. Hierbij hebben ouders zelf de keuze of een kind op school of in een praktijk behandeld wordt.

Het Plan LogOS Dronten is een onderdeel van het onderwijszorgdocument. Met het Plan LogOS wordt het voor de scholen in de gemeente Dronten mogelijk dat een vrijgevestigde logopediste ook binnen hun school gaat behandelen. Binnen het Plan LogOS spreken we over logopedie op school. Om het onderscheid tussen logopedie op school en schoollogopedie duidelijk te maken, volgt eerst een definiƫring:

Logopedie op school:

Bij logopedie op school gaat het om het bieden van logopedie op een schoollocatie door een vrijgevestigde logopedist. Het kind wordt verwezen door een (huis-)arts of andere specialist.
De logopedie wordt vergoed vanuit verzekeringsgelden (logopedie zit in de basisverzekering) en dus niet vanuit het onderwijsbudget. Daarbij is het zo dat er geen directe relatie is met het onderwijsproces van de school.

Schoollogopedie:

Bij schoollogopedie is de logopedist in dienst van de school of de gemeente. De gemeente Dronten verzorgt via de GGD de grofmazige screening. De schoollogopedist van de GGD screent en verwijst zo nodig via de huisarts naar de vrijgevestigde logopedisten.
Ouders kunnen kiezen of zij naar een locatie op school of naar een praktijklocatie gaan.
Voor elk individuele kind zal bekeken worden of behandeling op de school mogelijk en wenselijk is.
Er kan altijd voor gekozen worden naar de praktijklocatie te gaan als dat de voorkeur heeft.
Hierin zal de logopediste ook adviseren.