Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

  • via een verwijzing: u bent met een logopedisch probleem bij de huisarts, specialist of tandarts en wordt doorverwezen, of
  • zonder verwijzing: u kunt zich direct aanmelden bij de logopediepraktijk (DTL)

Logopedie valt onder de basisverzekering en wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij volwassen cliƫnten wordt eerst aanspraak gemaakt op uw (verplichte) eigen bijdrage.


DTL staat voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Dit is mogelijk per 1-8-2011. Er vindt dan eerst een kort vooronderzoek plaats, een screening om te bepalen of er naast uw logopedische hulpvraag geen sprake is van ziekte of aandoening die buiten het kennisdomein van de logopedist valt. Afhankelijk van de uitkomst kan de behandeling direct starten of u wordt alsnog verzocht een verwijzing bij uw huisarts te vragen. Momenteel vergoeden niet alle zorgverzekeraars DTL. Voor vergoeding van DTL raadpleeg uw polisvoorwaarden.

Via het contactformulier kunt u zich aanmelden.


Bij een eerste afspraak altijd meenemen:

  • verzekeringspasje
  • (eventuele) verwijsbrief
  • legitimatiebewijs

De praktijk is:

  • lid van het NVLF
  • DTL gecertificeerd
  • ingeschreven bij Kwaliteitsregister Paramedici

Een logopedie behandeling duurt ca 30 minuten.

Niet nagekomen afspraken moeten 24 uur van te voren worden geannuleerd.
De wettelijke verplichting bestaat om de kosten bij u persoonlijk in rekening te brengen.
Het verzuimtarief bedraagt € 42,50.