Therapie

Logopedie houdt zich bezig met communicatie.

Communicatie is belangrijk om te begrijpen en begrepen te worden


Spraak

Duidelijk praten is belangrijk om goed begrepen te worden. Er kunnen problemen zijn met het goed uitspreken van letters en lettercombinaties. Dat noemen we articulatieproblemen.
Ook kan de de spraak niet vloeiend klinken. Dan is er sprake van stotteren of broddelen.
De spraak kan ook afwijkend klinken door een aangeboren of verworven hersenaandoening, ziekte of neurologisch probleem.


Taal

Taal is belangrijk om de mensen en de wereld om je heen te begrijpen. Een achterstand in taalontwikkeling kan ontstaan door (tijdelijk) minder goed kunnen horen. Ook kan er een aangeboren oorzaak zijn. Denk aan autisme.


Stem

De stem is een instrument om je mee te laten horen. Bij stem problemen klinkt de stem hees of schor. Daarbij kunnen pijnklachten optreden. De stem kan ook geknepen, te hard of te zacht klinken. De logopedie leert u goed om te gaan met uw stem. Een goede ademhaling beheersing is daarbij belangrijk.Lees verder......

Meer informatie andere websites